Transakcje Niskokwotowe

Transakcje internetowe

Bank ma możliwość niestosowania silnego uwierzytelnienia 3DS zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych dla transakcji internetowych.

Wysokość limitów do jakich nie jest stosowane uwierzytelnienie 3D-Secure

Pojedyncza transakcja internetowa100 PLN
Suma transakcji internetowych400 PLN
Liczba następujących po sobie transakcji internetowych5