Bezpieczeństwo

 

Bezpieczeństwo bankowości internetowej

 

Mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przypominamy Państwu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas korzystania z bankowości internetowej:

 

 1. Ustal odpowiednie do Twoich potrzeb limity operacji dla przelewów;
 2. Zawsze sprawdzaj na stronie logowania bankowości elektronicznej aktualne zasady bezpiecznego korzystania z tej usługi;
 3. Sprawdzaj informacje o zagrożeniach dla użytkowników bankowości elektronicznej na stronie Związku Banków Polskich: http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci (link znajduje się na stronie logowania bankowości elektronicznej);
 4. Jeśli otrzymasz komunikat o przerwie konserwacyjnej podczas logowania lub realizacji przelewu, koniecznie zrezygnuj z dalszej pracy w bankowości elektronicznej i skontaktuj się z Bankiem;
 5. Nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do banku;
 6. Nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji – bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej;
 7. Uważaj na nietypowe informacje z banku, nie wykonuj podejrzanych poleceń, a w szczególności nie instaluj oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;
 8. Instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze lub smartfonie należy zachować szczególną ostrożność;
 9. Zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony bankowości elektronicznej rozpoczyna się od https:// oraz zweryfikować certyfikat witryny (kliknięcie na „zatrzaśniętą kłódkę” w pasku przeglądarki). Brak „zatrzaśniętej kłódki” oznacza, że mamy do czynienia z niebezpiecznym połączeniem, w którym dane nie są szyfrowane.
 10. Przed potwierdzeniem operacji należy uważnie przeczytać SMS z kodem, aby upewnić się, że dotyczy on właściwej operacji oraz czy numer rachunku na który wysyłane są środki jest zgodny z Państwa zleceniem;
 11. Należy unikać przeklejania numerów rachunków (tj. używania funkcji: kopiuj/wklej, ctrl+c/ctrl+v, ctrl+insert/shift+insert), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie tego numeru z oryginalnym, kopiowanym numerem rachunku;
 12. Nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numery kart kredytowych, itp.
 13. Nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom;
 14. Należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych);
 15. Należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowania, takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf;
 16. Należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację;
 17. Należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia – Wyloguj – gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy skontaktować się z Bankiem.